top of page

TWEEDEHANDS
Updated  22 juni 2024

ALGE

DEZE TEKST MAAKT INTERGRAAL DEEL UIT VAN ONZE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Verkoop enkel in de shop mogelijk op basis van een geldig jachtverlof, sportschutterslicentie of vergunning model 4 voor vuurwapens, bij luchtdrukwapens en messen minimum 18 jaar oud zijn. Geen toegang tot de shop voor niet vergezelde minderjarigen, geen verkoop aan  minderjarigen.

Onze catalogus met adviesprijzen is enkel voor erkende vergunningshouders. Alle wettelijke bepalingen zijn van toepassing zonder enige uitzondering.

Tweedehands wapens worden steeds geleverd conform de wetgeving qua lader capaciteit en/of functionaliteit. Zouden er zich onzichtbare gebreken voordoen dienen deze onverwijld gemeld te worden en onmiddellijk ter herstelling worden aangeboden. WORLDCLASS G&A bv veronderstelt dat elke sportschutter of jager de wetgeving kent en naleeft. Gebruik van wapens welke niet aan de wetgeving voldoen, door onzichtbare gebreken, vallen geheel onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar en kan niet op WORLDCLASS G&A bv verhaald worden.

OPGELET : Wapens met codes GDW.. zijn zonder garantie, verkoop in opdracht van Gerechtsdeurwaarders en Rechtbanken!

bottom of page